…e il treno va

...e il treno va
… e il treno va – olio su tela – 100 x 100 – 2006